World Cup i Kvitfjell

Ringebu kan ikkje pålegge Kvitfjell-jobbing

Kommunen måtte gå bort frå obligatorisk World Cup-jobbing i Kvitfjell for lærarane etter tre år, noko rådmannen beklagar.