Lokalavisene står fremdeles sterkt:

Opplagstallene er klare

Dølen klarer ikke å leve opp til det gode fjorårsresultatet.

Dølens opplag gikk ned med 107 eksemplarer i 2016.   Foto: Bjørn Sletten/illustrasjonsfoto

Nyheter

Lokalavisene står sterkt og er fortsatt viktigste mediekanal for lokale nyheter, men lokalavisenes opplag har gått ned med 1,5 prosent det siste året. Over tid har likevel opplaget til lokalavisene vært meget stabilt.

Her kan du lese Dølens redaksjonelle årsrapport for 2016.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, særlig fådagersavisene som kommer ut i bygder, tettsteder og bydeler Norge rundt. Rundt en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året.

Nedgang for Dølen

Dølen går noe tilbake sammenlignet med fjoråret, da avisa kunne slå seg på brystet som opplagsvinner. Årets opplagstall er ikke like gode.


Dølen med opplagsauke

Opplagstala for aviser vart lagt fram tysdag, og Dølen er den einaste avisa med framgang i Oppland.

 

– Vi konstaterer at vi har mistet 107 papirabonnenter i året som gikk. Det er ikke tall vi liker, men samtidig er det aviser som opplever langt mer dramatiske tall enn oss. Og med et opplag på 3735 vi er fortsatt Innlandets største lokalavis, sier redaktør Bjørn Kjellsson Sletten.

Skal kapre nye lesere

Han er klar på at de 107 abonnentene skal tilbake i folden, og at målet for inneværende avisår er pluss i opplag.

– I løpet av våren lanserer vi vår lenge etterlengtede e-avisløsning. En del av abonnentene vi har mistet er fjernabonnenter, og vi håper de blir med oss igjen når e-avisa kommer. Når det gjelder lokalt frafall av abonnenter må vi bare brette opp ermene og lage enda mer og bedre lokal journalistikk. Det er den sikreste måten å stoppe frafallet og få nye abonnenter på, sier Sletten.

I Oppland er det GD som har det største fallet. Der har over 2000 papirabonnenter forsvunnet i løpet av siste år. Trøsten for regionavisa er at digitalabonnentene kommer, slik at den totale nedgangen blir på vel 800 abonnenter.

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA, som gudbrandsdalsavisene Dølen, Vigga og Fjuken er en del av, har et samlet netto-opplag på rundt 325.000 eksemplar.

Lim og lupe

Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen.

– Lokalavisene er lim og lupe. De viser hver uke at lokalaviser er viktige kilder til pålitelig informasjon, samtidig som de er viktige for lokal identitet. Det er utfordrende, men ikke umulig å nå de unge. Vi både håper og tror at den oppvoksende generasjonen ser betydningen av en fri og uavhengig presse, og at de vil fortsette å lese lokalaviser. Det er også opp til lokalavisene å lage og presentere innhold som treffer. At de fleste lokalavisene har hatt en god økning i antall digitale abonnenter gir optimisme, sier LLAs generalsekretær.


Vil styrke de minste avisene

Fredag la representanter fra Arbeiderpartiets kulturkomité fram et forslag overfor Stortinget om økt produksjonsstøtte til lokalavisene.

 

Les mer om opplagstallene i papirutgaven av Dølen torsdag 9. mars.