Planprosessleder Kjersti Sollerud Meland håper tettstedsgatene vil bidra til trygge og trivelige sentrum. 
      (Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv)

Planprosessleder Kjersti Sollerud Meland håper tettstedsgatene vil bidra til trygge og trivelige sentrum. Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Gamle E6 blir tettstedsgater:

Tettstedgatene skal stå ferdig i løpet av 2017

Vegvesenet la torsdag ut konkurransegrunnlaget på tiltakene som gjør gamle E6 om til tettstedsgate. Noen av tiltakene bekymrer politikerne i Sør-Fron.

Det er to konkurranser som er lyst ut: Én for tettstedene i Nord-Fron og én for tettstedene i Sør-Fron. Entreprenører søkes til å gjøre jobben, som skal gjøre vegstrekningen om til tettstedsgater.

Utvikling av tettstedene

Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene, og gjøre områdene mer attraktive for mjuke trafikanter, opplyser vegvesenet. Tiltakene skal også legge til rette for at lokalt næringsliv og kommuner skal kunne utvikle tettstedene slik de ønsker det.

Arbeidet i kontraktene omfatter:

- Generell opprydding og forskjønning av tettstedene.

- Bygge portaler av natursteinsstabber for å markere start og slutt på de fire tettstedsgatene.

- Etablere opphøyde fotgjengerkryssinger og kantstopp for buss.

- Opprusting av gatebelysning.

- På Vinstra skal det også bygges en sykkelveg med fortau.

- Arbeid med kantstein.

- Tilpasse gangsystemene.


E6 Frya-Sjoa nominert til pris

Vegprosjektet er en av kandidatene til prisen Årets anlegg 2016.

 

Møter motstand

Gjennom forprosjekt fikk kommunen, næringsdrivende og innbyggerne, gjennom folkemøter og åpne kontordager, si sin mening.

Senere har en del av tiltakene som skal gjøres på gamle E6 har møtt motstand. Politikerne i Sør-Fron har gjort vedtak på at de ønsker en ny vurdering, og i brev til fylkesordfører Even A. Hagen uttrykker de bekymring for trafikksikkerheten.

De ser heller at det gis midler til å fullføre gang- og sykkelveg mellom Vinstra og Harpefoss.

Tiltak gjennom tettstedene er én del av planen, i tillegg skal hastigheten settes ned fra 70 km/t til 60 km/t mellom tettstedene. Kvitstripene trekkes inn og midtstripa fjernes. Sør-Fron kommune mener dette gir en falsk trygghet, og viser blant annet til at mange fortsatt vil kjøre på gamle E6.  

- Vi skal på en måte gi tettstedene tilbake til folket. Vegen blir ikke smalere. Vegskuldra blir bredere, men det er ikke noe i vegen for å kjøre på den, om to store kjøretøy møtes, sa planprosessleder i Statens vegvesen Kjersti Sollerud Meland til Dølen for ett år sida.

Lokalvegen skal forøvrig være ferdig bygd innen utgangen av 2017.

Meir å lese på Dølen:
 
Ordfører Ole Tvete Muriteigen og de andre politikerne i Sør-Fron ønsker å beholde veglinjene når gamle E6 blir til tettstedsgate. 
      (Foto: Bjørn Sletten )

Ordfører Ole Tvete Muriteigen og de andre politikerne i Sør-Fron ønsker å beholde veglinjene når gamle E6 blir til tettstedsgate. Foto: Bjørn Sletten

Blir lese nå:
 
Siste nyheter

Musikkvideo fra hjemtraktene

Ikke overraskende økte interessen etter at låta hennes ble brukt på NRK. Nå er musikkvideoen til MaVe ute.

Kommunen stiller krav:

Kan kreve at kunsten fjernes

Mandag møter Nord-Fron kommune og fylkeskommunen kunstnerne bak kunstinstallasjonen i Kvam.

De skulle starte Bed & Breakfast, men velger nå å flytte fra Ringebu

Føler de ble motarbeidet av kommunen

Ekteparet Berit Thyra og Stein Pedersen hadde planer om å gjøre om «Stallen» til Bed & Breakfast, etter at de måtte avslutte gullsmedforretningen på grunn av et innbrudd.

Regionsamarbeid i hele dalføret

Fredag signerte alle ordførerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen ei erklæring, hvor målet er å dra i samme retning.

Målpris til ein dialektelskar

Asbjørn Myrvang fekk torsdag kveld tildelt Fron Mållag sin målpris for 2017.