Fylkesordføreren støtter vegvesenet:

Muriteigen vil lenke seg fast på lokalvegen

Ordføreren i Sør-Fron er innstilt på å kjempe hardt for å endre vegvesenets planer for "Gudbrandsdalsvegen".

Ordfører Ole Tvete Muriteigen reagerer på at fylkesordføreren hører mer på Statens vegvesen, enn på de som bor i området ved gamle E6.  Foto: Guro Vollen

Muriteigen vil fortsatt stå på for å endre på planene for lokalvegen/Gudbrandsdalsvegen.  Foto: Bjørn Sletten

Nyheter

Politikerne i Sør-Fron, med ordfører Ole Tvete Muriteigen i spissen, sendte 27. februar brev til fylkesordfører Even Aleksander Hagen, med bønn om at han måtte gripe inn i de planlagte tiltakene på gamle E6.

I tråd med Stortingsprp.

Muriteigen ønsker ikke fjerning av midtstripa på vegen, samt inntrekte kvit-striper i vegbanen. 

I Sør-Fron er de bekymra for at dette vil gi en falsk trygghet i trafikken, og de viser til at lokalvegen fortsatt er mye brukt.

I svarbrev skriver Hagen derimot at han ikke ser at det er grunnlag for å ta tidligere vedtak opp til ny vurdering. Han viser til vedtak gjort i Oppland fylkeskommune i juni 2013, der de slutta seg til tiltakene på avlasta vegnett.

- Tiltaka på avlasta vegnett er også i tråd med det som er lagt til grunn i Stortingsprp. 51 S (2012-2013) for utbygging og finansiering av E6 Frya-Sjoa, skriver Hagen.


Striden om lokalvegen:

Også Nord-Fron vil gå i mot lokalvegsplaner

De har fått mye kjeft for å ikke protestere mot Statens vegvesens planer om innsnevring av gammel E6. Nå vil også AP i Nord-Fron ta omkamp om lokalveg.

 

Hensyn til trafikksikkerhet

Komite for samferdsel og trafikksikkerhet var også enige i tiltakene, og mente i møte 31. mai, at det er viktig å holde fast på de tiltaka som er fastlagt i forprosjektet.

- Vegens nye funksjon som lokalveg med hensyn til gående og syklende skal være styrende for vegstandarden. Dette innebærer at hensynet til trafikksikkerhet går foran hensynet til framkommelighet, skriver Hagen, som også uttrykker at han fortstår Sør-Fron kommunes bekymring for tryggheten til de mjuke trafikantene.


Gamle E6 blir tettstedsgater:

Tettstedgatene skal stå ferdig i løpet av 2017

Vegvesenet la torsdag ut konkurransegrunnlaget på tiltakene som gjør gamle E6 om til tettstedsgate. Noen av tiltakene bekymrer politikerne i Sør-Fron.

 

Underskriftsaksjon

- Det er på ingen måte greit at fylkesorføreren velger å høre på Statens vegvesen, i stedet for å høre på oss som bor her og bruker vegen, sier Muriteigen.

Han er innstilt på å kjempe videre for saken.

- Jeg kommer til å lenke meg fast, sier han.

- I tillegg vurderer jeg å lage en åpen Facebook-gruppe for saken og starte en underskriftsaksjon. Blir det tilstrekkelig tilslutning til den - og det er det god grunn til å tro - må vel fylkespolitikerne høre på oss, mener ordføreren.

Han uttrykker også bekymring for at gangveg mellom Harpefoss og Vinstra blir nedprioritert om tiltakene blir som planlagt på lokalvegen.

- Poenget mitt om at mere gangveg går mot en svært uviss skjebne er forsterket gjennom det som blir svart. Løsningen blir vurdert som god nok, og da kan vi glemme mere gangveg. Beslutningstakerne her må ansvarliggjøres for det, sier Muriteigen.