Kommunikasjonsformene endrar seg – denne telefonkiosken er freda, nå trengs fiberkommunikasjon for dei fleste samfunnsområda. Ei undersøking om behovet  for fiber er nå ute. Frå venstre Willy Heimstad (Sør-Fron), Irene Teige Killi (Regionkontoret), Egil Tofte (Nord-Fron) og Frode Martinsen (Ringebu).
(Foto: Guro Vollen)

Kommunikasjonsformene endrar seg – denne telefonkiosken er freda, nå trengs fiberkommunikasjon for dei fleste samfunnsområda. Ei undersøking om behovet  for fiber er nå ute. Frå venstre Willy Heimstad (Sør-Fron), Irene Teige Killi (Regionkontoret), Egil Tofte (Nord-Fron) og Frode Martinsen (Ringebu). Foto: Guro Vollen

Undersøking ute nå:

Fiber til folket – ja eller nei?

Kommunane i Midtdalen og regionrådet vil ha svar frå deg, ja frå mor di og bestemor di også, når dei nå kartlegg behovet for fiber hjå husstandar i regionen.

Ein søknad om Nkom-midlar skal inn til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit før den årlege søknadsfristen i mai, og for at søknaden skal ha størst mogleg gjennomslagskraft, må dei kartlegge kvar behovet er og korleis det fordeler seg. 

– Vi kjem til å legge ut ei undersøking nå, der vi berre ber folk om å svare ja eller nei med si adresse, på spørsmål om dei har behov for internett via fiber, seier regionrådskoordinator Irene Teige Killi.

 

Uforpliktande

Undersøkinga er gjort lett tilgjengeleg, og lagt ut på kommunanes heimesider og facebooksider. Svar gis fortrinnsvis elektronisk, men kan og leverast på papir til kommunane. Sjå undersøkinga her.

– Vi er avhengige av så stor som mogleg svarprosent, dette er viktig for å få til ei god kartlegging, seier næringssjef Egil Tofte i Nord-Fron kommune.

Nkom-midla er ein pott på 138,7 millionar kroner, fordelt på heile landet. Søknaden må gå via fylkeskommunen, og krev også eit regionalt samarbeid.

– Ikkje så stor pott?

– Nei, det er det jo ikkje. Vi kunne sikkert brukt mange millionar berre i Midtdalen, seier dei.

Vil legge press på Stortinget:

Mobiliserer for å fullføre E6

Det har foreløpig ikke kommet signal fra Regjeringa og Stortinget på at de vil fullføre bygging av E6.

Ein god søknad

Men med ein god svarprosent på undersøkinga, og ei god kartlegging, trur næringssjefane i kommunane i Midtdalen at dei vil koma lengre opp i bunken av søknader.

– Dessutan kan kartlegginga gje oss nye problemstillingar eller innsyn. Til dømes kan det vera at ein ser at eit område har så stort behov at det kan vera interessant å bygge ut kommersielt, seier Tofte.

Etter undersøkinga får dei fagfolk til å gjera vurdering og konkludere med område som kan vera aktuelle for søknad i Midtdalen sett under eitt.

– Det er viktig at ein ikkje tek ei vurdering på om det er mogleg med fiber der ein bur, understrekar dei – svaret er ja eller nei – om ein har eller snart får behov for breiband via fiber.

Det viktigaste ved undersøkinga er at så mange som mogleg svarar, uavhengig av om dei har data eller brukar internett i dag.  

– Og vi må også hugse på det som handlar om fiberkommunikasjon, til dømes kan mange som ikkje tenkjer på det i dag, kanskje ha bruk for velferdsteknologi som krev fiber i framtida, seier næringskonsulent Frode Martinsen i Ringebu kommune.

– Det er jo vår tids landpostbod, seier Teige Killi.

Kan bli fleire søknader

Når det gjeld fiberutbygging til private husstandar, er det grovt sett tre kategoriar.

Det eine er stader der det kan vera kommersielt interessant for utbyggjar å bygge ut, og abonnent betaler eit tilkoplingsgebyr.

Den andre er kategorien er den det nå blir søkt midlar til, litt meir grisgrendte, men likevel ganske tett utbygde stader der nkom-midlar kan bidra til utbygging, i kombinasjon med påkoplingsgebyr frå abonnenten.

Tredje kategori er dugnadsutbygging. Der går til dømes tjue husstandar saman og grev grøfter og legg fiber inn til husa.

Undersøkinga kan også avdekkje om ein kan få tilskot til andre typer midlar, eller om det kan vera andre stader enn dei mest logiske som kan lønne seg å bygge ut kommersielt.

– Alle må vera med på denne dugnaden. Det handlar om å sikre busettinga oppi her, seier Tofte.

Saken har tidlegare stått på trykk i Dølen

 

 

 

 

 

 

 

 

Meir å lese på Dølen:
 
Blir lese nå:
 
Siste nyheter

- Spesielt, men føltes riktig:

Sluttar som redaktør i Dølen

Bjørn Sletten gir seg som redaktør i lokalavisa og blir kulturleiar.

Gir 30 nye arbeidsplasser:

Åpna 6000 kvadratmeter med butikk

Torsdag var det snorklypping og åpning av ny storstue langs E6.

Meldt om flere bil-innbrud i Kvam

Flere bileiere i Kvam våkna opp til et lite hyggelig syn torsdag morgen.

Må punge ut

Nord-Fron kommune må ut med nærmere én million kroner for fjerning av gammelt søppel.

Rovviltmotstanderne vant fram:

Stortinget vil gjøre det lettere å felle ulv

Medlemmer i rovviltnemnda tar opp igjen vervene sine, etter at Stortinget nå ønsker større handlingsrom i forvaltning av rovvilt.

- Spesielt, men føltes riktig:

Sluttar som redaktør i Dølen

Bjørn Sletten gir seg som redaktør i lokalavisa og blir kulturleiar.

Gir 30 nye arbeidsplasser:

Åpna 6000 kvadratmeter med butikk

Torsdag var det snorklypping og åpning av ny storstue langs E6.

Meldt om flere bil-innbrud i Kvam

Flere bileiere i Kvam våkna opp til et lite hyggelig syn torsdag morgen.

Gammelt søppeldeponi i Lomoen

Må punge ut

Nord-Fron kommune må ut med nærmere én million kroner for fjerning av gammelt søppel.

Rovviltmotstanderne vant fram:

Stortinget vil gjøre det lettere å felle ulv

Medlemmer i rovviltnemnda tar opp igjen vervene sine, etter at Stortinget nå ønsker større handlingsrom i forvaltning av rovvilt.

Auke i Kvitfjell:

Rekord i skibakken

Sjølv om påska var sein og jula hadde få dagar som var raude, vart sesongen svært bra for Kvitfjell, melder eigarane.

Extra åpner i Lomoen

Asfalt i lange baner

Nå klargjøres det for ny storåpning i Lomoen.

Fem vil bygge tettstedsgater

Fem entreprenørselskap har levert tilbud på arbeidet med tettstedsgatene i Sør-Fron og Nord-Fron.

Midtdøler i toppen på Stav

Midtdølene markerte seg som vanlig under hingstutstillingen på Stav.

Ber om tips etter påkjørsel

Politiet ber om tips etter at en bil ble påkjørt på Vinstra.

Har lagt butikken ut for sal

Jarles Blomster er berre ei av fleire forretningar i Ringebu som står framfor generasjonsskifte.

Før i tida-bildet:

Klare for avspark

Det er sesongstart for den lokale fotballen denne helga. Da slår vi til med eit glimt frå arkivet.