Martine Myhrsveen og Gina Braastad (16) tykkjer det er dumt at skulevegen deira framleis skal vera E6 i lang tid.
(Foto: Guro Vollen)

Martine Myhrsveen og Gina Braastad (16) tykkjer det er dumt at skulevegen deira framleis skal vera E6 i lang tid. Foto: Guro Vollen

Tryggleik på vent gjennom Ringebu

– Slik kan vi ikkje ha det

Konsekvensen av ei utsett E6-utbygging er mest tydeleg her; langs dagens skuleveg berre aukar trafikken.

 

Både politikarar, skuleelevar og andre er uroa.

Auke kvart år

Etter regjeringa sitt framlegg til Nasjonal transportplan (NTP) før påske, kan ein tidlegast få ny E6-utbygging frå 2024.

– Det har vore trafikkauke kvart år sidan 1955, og det reknar vi med kjem til å halde fram, sa prosektleiar for E6 Ringebu-Otta, Taale Stensbye, på ope møte om planframdrifta. Møtet vart halde same dag som NTP vart lagt fram, og bar preg av det.

– Det er jo dumt at vegen blir utsett, her er det litt for farleg. Særleg på vinteren, når det er glatt og mindre plass på grunn av brøytekanten, seier Martine Myhrsveen og Gina Braastad.

Ungdomsskuleelevane går i likheit med mange andre barn og unge her, på veg mellom skulen eller idrettshallen og Ringebu sentrum.

Møte om E6-planlegging

Midtdalen bak i køa

Framlegget av NTP tidlegare på dagen fekk folk til å møte opp i hopetal, da vegvesenet heldt møte om ny E6 gjennom Ringebu.

 

Sett på vent

–Det er tryggleiken til ungane våre som blir sett på vent, seier Hilde Holtesmo, stortingskandidat for Ap frå Oppland til hausten.

Saman med ordførar Arne Fossmo, Frode Myhrvang og Kristin Teigen frå Ap i Ringebu, prøvegår ho skulevegen over brua fredag før palmehelga.

Ap-politikarane avviser at omkampen om trasé i Ringebu har medverka til den utsette utbygginga.

– Det blir ei unnskylding frå regjeringa. Dette kunne vore avgjort i departementet, men vart sendt attende til oss, og vi har lagt alt til rette, utbygginga kunne uansett ikkje starta før 2019; da er alt klart, seier Fossmo.

Holtesmo understrekar at AP har ei heilskapleg utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen med i sitt alternative budsjett.

Kamp om midlar

Nå må politikarane i Ringebu ta opp kampen om trafikksikkerheitsmidlar med dei regionale vegstyresmaktene, på lik line med alle andre gode føremål.

– Foreldra i Ringebu vil ikkje akseptere slik skuleveg i ti år til, seier Kristin Teigen.

– Det er tullete at ein samstundes med at Øyertunnelen blir oppgradert med to løp, på grunn av trafikkauke, framleis skal ha det slik gjennom Ringebu, seier Myhrvang.

– Trafikken stoppar ikkje rett nord for Øyertunnelen, legg han til.

Meir å lese på Dølen:
 
Trongt: Det er trongt om plassen over brua i Ringebu sentrum, konstaterer ordførar Arne Fossmo, saman med Frode Myhrvang, Hilde Holtesmo og Kristin Teigen.
(Foto: Guro Vollen)

Trongt: Det er trongt om plassen over brua i Ringebu sentrum, konstaterer ordførar Arne Fossmo, saman med Frode Myhrvang, Hilde Holtesmo og Kristin Teigen. Foto: Guro Vollen

Blir lese nå:
 
Siste nyheter

Rondaliv og Rondaståk

Fjellfestivalen ved Rondablikk rocket et feststemt publikum.

Mikkel Dobloug er ny bryggerieier, bytter navnet og setter i gang ny produksjon fra seinsommeren

Laagen blir til Dobloug og dobler

Det meste blir lagt om når den nye eieren Mikkel Dobloug starter med nytt navn og større mannskap ved bryggeriet på Frya.

Ringebu skoles sommeravslutning

Skolekor x2

Mang ei komfortsone ble både utfordra og sprengt onsdag, da skolekoret ved Ringebu skole, som er alle elevene på 6. og 7. klassetrinn, satte opp forestillinga Sister Act2.

Medaljer og gode resultat under sykkel-NM

Fossum Tiller med sterk VM-søknad

Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu tok individuell bronse, Hans Kristian H. Rudland tok lag-sølv. De lokale syklistene har vist god form under NM.

Grasalt med folk og kæltåka stemning ...

Rondaliv og Rondaståk

Fjellfestivalen ved Rondablikk rocket et feststemt publikum.

Ringebu viste muskler

Muskelhow i gågata

Fart, muskler og spenning preget gågata under Ringebudagene.

Ny eier og ny produksjon

Laagen blir til Dobloug og dobler

Det meste blir lagt om når den nye eieren Mikkel Dobloug starter med nytt navn og større mannskap ved bryggeriet på Frya.

Medaljer og gode resultat under sykkel-NM

Fossum Tiller med sterk VM-søknad

Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu tok individuell bronse, Hans Kristian H. Rudland fra Kvam tok lag-sølv.

Ringebu skoles sommeravslutning

Skolekor x2

Mang ei komfortsone ble både utfordra og sprengt onsdag, da skolekoret ved Ringebu skole, som er alle elevene på 6. og 7. klassetrinn, satte opp forestillinga Sister Act2.

– Tjuveri å ta namnet

Frya næringspark har sikra seg domenenamnet "www.gudbrandsdallufthavn.no". Det får flyplassforkjemparar i Nord-Gudbrandsdalen til å reagere.

Vedtok Nasjonal transportplan torsdag:

Tapte slaget om E6

- Politisk vanstyre i praksis, mener ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn.

Nytt liv på Brekka skole

Det gamle skolebygget langs gamle E6 var perfekt for gründerne Sara og Joacim.

Ras i Teigkampen

Her går det tredje raset

Rasene i Teigkampen har ført til at en familie er blitt evakuert.

Leder i Dølen 22. juni 2017:

Når blir det for få skuleelevar?

Til Kvamsfjellet på jobbferie

Tov Sollid jobbar som snikkar og tok arbeidsbilen på ferie, for å sikre seg plass på årets Rondaståk.

Belønnet for innsats

To lokale organisasjoner har blitt hedret for sin innsats under de to flommene i Kvam.