Nord-Fron SP sørger for at

Nord-Fron SP sørger for at "TISA-avtalen" også kommer på den lokalpolitiske agenda.

Tisa-avtalen på agendaen

Nord-Fron SP har satt Tisa-avtalen på den lokalpolitiske agenda.

Tisa-avtalen er under forhandling mellom  50 av medlemslandene i verdens handelsorganisasjon (WTO), deriblant Norge. Den omhandler avtale om global handel, der internasjonale regler skal sørge for at utenlandske tjenester gis ikke-diskriminerende adgang til det enkelte medlemslands hjemmemarked.


Valgte å lytte til foreldrene:

AP snudde i skoleuke-saken

Arbeiderpartiet gjorde helomvending under tirsdagens kommunestyremøte, og valgte å videreføre dagens ordning med firedagers skoleuke.

 

Vil ha sjølråderett

Flere politiske partier og pressgrupper, både i Norge og andre land, har vært kritiske til at forhandlingen foregår bak lukkede dører, og at avtalen skal legges fram for Stortinget uten å først å ha vært på en grundig høringsrunde. De frykter at avtalen vil medføre at Norge må gi avkall både på sjølråderett og suverenitet.

Nord-Fron SPs forslag, som kom i en interpellasjon til kommunestyret, lå det i teksten forslag om at Nord-Fron skulle erklære seg som en ”TISA-fri” kommune, men et slikt tekstvedtak ville ikke de andre partiene være med på.

Alle partiene samlet seg i stedet om dette felles vedtaket:

”Kommunen får til vanlig anledning av regjeringa til å uttale seg gjennom høringsrunder i viktige saker, som en viktig del av saksbehandlinga. Det ser ikke ut til at regjeringa legger opp til dette før TISA-avtala blir lagt fram for Stortinget.

Kommunestyret i Nord-Fron ber om at det for TISA-avtala blir gjennomført konsekvensutredning (Norsk offentlig utredning – NOU), med påfølgende høring, slik det blir gjort i andre saker som vil medføre at Norge gir avkall på suverenitet og sjølråderett.

Meir å lese på Dølen:
 
Blir lese nå:
 
Siste nyheter

Musikkvideo fra hjemtraktene

Ikke overraskende økte interessen etter at låta hennes ble brukt på NRK. Nå er musikkvideoen til MaVe ute.

Kommunen stiller krav:

Kan kreve at kunsten fjernes

Mandag møter Nord-Fron kommune og fylkeskommunen kunstnerne bak kunstinstallasjonen i Kvam.

De skulle starte Bed & Breakfast, men velger nå å flytte fra Ringebu

Føler de ble motarbeidet av kommunen

Ekteparet Berit Thyra og Stein Pedersen hadde planer om å gjøre om «Stallen» til Bed & Breakfast, etter at de måtte avslutte gullsmedforretningen på grunn av et innbrudd.

Regionsamarbeid i hele dalføret

Fredag signerte alle ordførerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen ei erklæring, hvor målet er å dra i samme retning.

Målpris til ein dialektelskar

Asbjørn Myrvang fekk torsdag kveld tildelt Fron Mållag sin målpris for 2017.