– Har følgd reglementet Kommunalsjef i Nord-Fron kommune, Irene Nystad, forsvarar prosessen med tilsetting av ny rektor ved Vinstra ungdomsskule.
(Foto: Guro Vollen)

– Har følgd reglementet Kommunalsjef i Nord-Fron kommune, Irene Nystad, forsvarar prosessen med tilsetting av ny rektor ved Vinstra ungdomsskule. Foto: Guro Vollen

To var godt kvalifiserte til rektorstilling på Vinstra ungdomsskule

Berre éin kalla inn til intervju

Kommunen var opptekne av rett prosess og formaliteter, men intervjua likevel berre den interne kandidaten, som også vart innstilt.

Kommunalsjef Irene Nystad stadfester at berre ein av kandidatane vart kalla inn, fordi denne var sett på som den mest aktuelle kandidaten.

– Vurderinga vår var at dersom den fyrste kandidaten overtydde i intervjusituasjonen, ville vi tilsette denne, og ikkje gå vidare med intervju av kandidat nummer to.

Intern søkjar

Nystad legg til at forarbeidet før intervju var gjort administrativt i leiargruppa, og at dei på førehand var veldig bevisste på rollene dei hadde.

– Var noko avgjort på førehand?

– Vi såg tidleg at vi hadde ein god intern søkjar som vi hadde god erfaring med på ei mellomleiarstilling i kommunen, men hadde behov for å gjennomføre intervju, med tanke på at dette var ei anna stilling, seier Nystad.

– Den andre kandidaten har vore leiar og rektor i fleire år. Hadde den fyrste kandidaten denne kompetansa?

– Nei, ikkje rektorkompetanse, men anna leiarutdanning og leiarerfaring, og var på papiret den best kvalifiserte slik vi såg det, seier Nystad.

Innfridde i intervju

Ho legg til at det også er snakk om ein anna type skule kandidat nummer to har rektorerfaring frå.

– Kandidat nummer ein svara til forventningane våre under intervjuet, seier Nystad.

Det var Nystad, nåverande rektor ved VUS, Knut Håvard Meldal (som tek over som kommunalsjef etter Nystad i haust) og hovudtillitsvald Torill Beitdokken, som var med under intervjuet. Kandidaten som fekk tilbod om stillinga er i dag tilsett i Nord-Fron kommune, som avdelingsleiar ved VUS.

Tillitsvald er også tilsett ved VUS.

Klar over roller

Nystad seier at dei var klar over at det var tett, og at mange har mange roller, men meiner dei har handtert det på ein ryddig måte, og at det ikkje var naudsynt å tydeleggjera det ved å gjennomføre eit intervju til.

– Men har de tenkt over korleis det kan bli oppfatta når de innstiller ein kollega, utan at den andre kandidaten får moglegheit til å presentere seg på same måten?

– Vi tenkjer ikkje på korleis det skal bli oppfatta når vi skal tilsetja nokon. Korleis det blir oppfatta utad er ikkje avgjerande for vala vi gjer så lenge har gjennomført ein riktig prosess, seier ho.


– Det er lista opp ei lang rekkje personlege eigenskapar i stillingsutlysninga. Burde ikkje båe kandidatane få lik moglegheit til å belyse desse i intervju?

– Eg har ikkje anna å seie enn at vi som arbeidsgjevar har ganske vide fullmakter til å gjennomføre tilsettingsprosessen, og at det slik sett ikkje er nokon rett å bli kalla inn til intervju, seier Nystad.

Søkjaren Dølen har snakka med (sjå sak her) var i 2015 innstilt som rektor i Nord-Fron.

Har fått kritikk tidlegare

Den gongen kom det kritikk mot tilsettingsprosessen frå klubben ved gjeldande skule, og han trekte søknaden.

–Hadde ikkje eit intervju med båe dei godt kvalifiserte søkjarane kunne hindra ei ny runde med kritikk?

– Vi har ikkje vore opptekne av korleis det skulle bli oppfatta utad, vi var opptekne av å få ein redeleg prosess, og å få den beste kandidaten, seier Nystad.

Meir å lese på Dølen:
 
Blir lese nå:
 
Siste nyheter

– Takk åt ælle sammen!

Ordfører Arne Fossmo var raus med godordene da han talte ved åpningen av det nye Fåvang sentrum lørdag.

Sør-Fron kandidat til nasjonal pris

Regjeringa vil motivere til nyskapende strategier og tiltak som tar vare på Norges matjord, når nasjonal jordvernpris blir delt ut i år.

Grovt tjuveri på Flatmoen

Varer er stjålet fra kiosken på idrettsanlegget på Hundorp.

Teambuilding på grasmatta

Bedriftene møtes til kamp

Laurdag møtast 20 bedrifter frå Gudbrandsdalen til venskapeleg dyst på fotballbanen.

Danset seg inn mot skolestart

Det ble satt ny rekord i antall deltagere på årets dansecamp på Loftet.

– Takk åt ælle sammen

Ordfører Arne Fossmo var raus med godordene da han talte ved åpningen av det nye Fåvang sentrum lørdag.

Sør-Fron kandidat til nasjonal pris

Regjeringa vil motivere til nyskapende strategier og tiltak som tar vare på Norges matjord, når nasjonal jordvernpris blir delt ut i år.

Danset seg inn mot skolestart

Det ble satt ny rekord i antall deltagere på årets dansecamp på Loftet.

Teambuilding på grasmatta

Bedriftene møtes til kamp

Laurdag møtast 20 bedrifter frå Gudbrandsdalen til venskapeleg dyst på fotballbanen.

Nelli realiserer mannens prosjekt

Saman med mannen Per dreiv Nelli Budsberg Eiksenteret på Vinstra. Før jul i fjor, gjekk han brått bort.

Fikk kommunal støtte:

Skrinlegger planer

Det blir ikke restaurant på Ysteriet Pub på Vinstra.

Landsbyrock med fyrtårnstatus

Minifestival i gata

Arrangørklubben for Landsbyrock i Ringebu utvidar med ein ekstra konsertdag fredag.

Unngikk skifteretten med Laagen bryggeri, men aksjonærene taper i snitt 29 000 kroner når selskapet berges:

Ølaksjene ned fra 1000 til 100 kroner

Laagen bryggeri var nær konkurs i mai, da styret ville gå til skifteretten.

Portrett med Oskar Lundgren:

Med hjertet i Kåja

Oskar Lundgren har hatt både arbeid og hobby i Kåja i nærmere 40 år.

profesjonelt ved rondane

Et vakkert skue

Høyfjellskonserten ved Rondane ble et vakkert skue for øynene og en nytelse for øret.

Turtips i Midtdalen:

Nyt sommeren i nærmiljøet!

Dølen har fått lesernes tips om turer i Midtdalen. Trykk på kartet og finn din egen favoritt-tur.