SE VIDEO: Her faller den 50 meter høge siloen på Frya