Direktesendinga er avslutta: Fem lamminger ga elleve nye lam på Øvre Smestadmoen