5. episode: Hågen og hundene møter sterk vind over fjellet på tur mot Røros