1500 sprengladninger måtte til - se hvordan de forberedte seg