Odin (19) og Emrik (18) er til stor hjelp for de eldre i bygda: - Viktig å lære de opp

foto