foto
Olaf Giverhaug fraå Vinstra var dykkar på kvalfeltet i Sør-Georgia. Her med eit fiskegarn han laga på feltet. Foto: Per Ottesen

250 dølar på kvalfangst let kreativiteten blomstre