Olaf Giverhaug fraå Vinstra var dykkar på kvalfeltet i Sør-Georgia. Her med eit fiskegarn han laga på feltet. Foto: Per Ottesen

250 dølar på kvalfangst let kreativiteten blomstre

Det er mange som ikkje veit at meir enn 250 dølar var på kvalfangst nede i Sørishavet – dei fleste i perioden 1950-65.