Til seters med gods og folk – og ned att med mjølk