Stor-Johan: På turneer og reiser hadde Stor-Johan med seg en assistent som også var en slags forretningsfører for ham. Foto: H.H Lie

Stor-Johan og andre sterke karer

Uttrykket en skikkelig «Stor-Johan», brukes den dag i dag om sterke karer.