Mange flommer opp igjennom åra: Digerofsen, Storofsen og Storflommen