Vinstra skøyteklubb var forløperen til Vinstra Idrettslag. Her er arrangørstaben med funksjonærer og aktive skøyteløpere avbildet på skøytebanen ute på Laugen-isen. Vinstra Skøyteklubb ble etablert i 1909. Senere endret klubben navnet til Vinstra sportsklubb og deretter Vinstra Idrettslag. Foto: H.H.Lie

Vinterstemning på Fron

Det nærmer seg jul, og hva er vel finere enn en kvit jul!