Har nesten milliongjeld:

Konkurs for Kremmer'n

Nord-Gudbrandsdal tingrett har nå åpnet konkurs i boet etter at styret i Kremmer'n AS på Vinstra meldte oppbud tidligere i år.

Stengt En plakat med den korte ordlyden "Stengt" er det som møter kundene på klesforretningen Kremmer'n i Lomoen.   Foto: Bjørn Sletten

New Articles

Ifølge tingretten har selskapet opplyst at gjelda er på 942.000 kroner.

Selskapets regnskap er ikke fremlagt for retten, og det er således uklart hva passiva og aktive i boet består av. Dog skal selskapet ha en del utstående fordringer i form av fakturaer som ikke er betalt av skyldnere.

To ble oppsagt

Klesbutikken i Lomoen har solgt klær til både barn og voknsne, både hverdags- og fritidsklær, blant annet av merket Stormberg.

Som følge av konkursen ble to ansatte sagt opp muntlig.


Nedregate liv lågå?

661 arbeidsplasser i Nedregate

I denne såkalte ”daue” gata har 661 personer sine arbeidsplasser.

 

Retten har lagt til grunn at selskapet ikke kan betjene si gjeld, og at dette ikke er forbigående. Retten har følgelig åpnet konkurs, og boet skal nå behandles i første omgang av oppnevnt bostyrer, advokat Knut Ola Linløkken i Vågå.

Kravsfristen

Fristen for å fremme krav til boet er satt til 31. mai, mens første ordinære skiftesamling er fastsatt til 7. juni i år. Den skal gå i Vågå.


Etablert på Sødortunet

Mote- og interiørbutikk på flyttefot i Nedregate.