Utbygging av breiband i Midt-Gudbrandsdal

Fram til 5. april kan du komme med innspill vedrørende din egen breibandsituasjon.

Fram til 5. april kan du informere regionrådet om din egen breibandsituasjon. 

New Articles

Midtdalskommunane har samla seg om å sende en felles søknad om tilskudd til utbygging av "neste generasjon breiband" NGA i Midt-Gudbransdal. Formålet er å bidra til at alle husstander får tilbud om breiband av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd til å øke kapasiteten for breiband i områder der det ikke kan forventes å komme nye kommersielle  tilbod i dei nærmeste åra.


To skritt nærare K70-bakke i Jordalen, men usikkert om Ringebu kommune vil gje midlar

Både Sør-Fron og Nord-Fron kommune har vedteke å gi støtte til nytt hoppanlegg i Jordalen. Rådmannen i Ringebu tilrår ikkje støtte.

 

Innspill fra innbyggerne

I den sammenheng ønsker regionrådet for de tre midtdalskommunene innspill og informasjon omkring de lokale forhold. Dette gjelder innspill fra privatpersoner, næringsliv, lag- og organisasjoner omkring følgende forhold:


 Kvite områder - eller kombinerte kvite og kvite NGA områder (dvs. områder helt uten dekning).

 Underskriftslister med forplikting på kjøp når tilbudet kommer.

 Område der innbyggerne sier seg villige til å betale et etableringsgebyr.

 Område der innbyggerne vil gjøre en dugnadsinnsats.

 Område der en får tilgang til eksisterende infrastruktur (grøfter, trekkerør, stolper, bygninger).

 Husrom for nodebu/ noderom/ kabelskåp, elektronikk mm.

 Område med bidrag fra lokale bedrifter og institusjoner.

Innspill og imformasjon sendes på e-post til: hakon.hermansson@nord.fron kommune.no, og merkes “høringsuttale breibandutbygging”.