Rondablikksoga:

Kontrollutvalget går ikke videre med brakkebrannsaken

Mener brannvesenet selv kunne gitt pålegg i 2015
New Articles

Dølen har den siste tiden satt fokus på flere historier om Rondablikk Høyfjellshotell gjennom et graveprosjekt . En av sakene omhandlet brannen på Kvamsfjellet i 2017. Flere titalls brakker og to bygninger brant ned til grunnen. Dølen kunne forrige uke avsløre at brannvesenet hadde gitt muntlig bekymring til kommunen om at brakkene sto brannfarlig.