Fylkesmannen fastholder vedtak i klagesak på Gålå - opphever dermed tomtegodkjenning

Dermed får ikke Sør-Fron kommune godkjent fradelingen av tilførselsveg til 22 hyttetomter tilhørende utbygger Gålå Eiendom AS.

Den omstridte Langslåvegen på Gålå.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Stridens kjerne er adkomstvegen til hyttefeltet med 22 hyttetomter, Langslåvegen.Kommune og utbygger mener at adkomst til til hyttene er sikret på Langslåvegen via tinglyste dokumenter. Naboer til Langslåvegen er av en annen oppfatning. De mener at veien ligger på deres eiendommer. Sør-Fron kommune godkjente fradeling av hyttetomtene i juli 2019. Fylkesmannen omgjorde kommunens vedtak i mars 2020, da etter klage fra naboene. I april anmoder Sør-Fron kommune om at Fylkesmannen omgjør vedtaket av mars .2020 som opphevet kommunens godkjennelse av tomtene.