Fellesforbundet brøt lønnsforhandlinger like etter restart

Bare et par timer etter at partene igjen satte seg til forhandlingsbordet, ble det brudd i lønnsoppgjøret mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat.

Pressekonferanse med Stein Lier Hansen (t.v.) og Jørn Eggum i forbindelse med lønnsoppgjøret. Årets lønnsoppgjør som ble utsatt på grunn av koronakrisen, gjenopptas. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

New Articles

– Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet mandag 3. august, skriver forbundet i en pressemelding mandag.

– Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre, heter det videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen vil møte hos Riksmekleren i Oslo for å avtale videre prosess tirsdag klokken 10.


Sykepleierforbundet varsler mulig streik - Vil si nei til et null- eller minusoppgjør

Sykepleierforbundet vil si nei til et null- eller minusoppgjør under årets lønnsforhandlinger.


Koronautsatt

De koronautsatte forhandlingene ble gjenopptatt klokken 13 mandag, men knappe to timer senere var det altså klart at partene ikke så noen grunn til å gå videre med samtaler.

Etter det NTB forstår, er det for stor avstand mellom arbeidstakernes krav og tilbudsviljen i Norsk Industri.

Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Årets lønnsoppgjør hadde akkurat startet da Norge stengte ned for å hindre spredning av koronavirus. 13. mars ble oppgjøret derfor satt på pause.


Flere og flere i arbeid - kun 164 permitterte i Midtdalen

I mars var 669 personer i Midtdalen permitterte. I juli er vi nede på 164 permitterte.


To ukers frist

I det såkalte frontfaget, som startet opp igjen mandag, forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er imidlertid beheftet med stor usikkerhet.

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.