Etterspurt vare – munnbind fra 8 til 10 kroner per stk

Helsemyndighetenes anbefaling om bruk av munnbind ved kollektivreiser i rushtrafikken i Oslo og Indre Østfold, påvirker etterspørselen også her i dalen.

Apoteker Eli Skreden på Sødorptunet på Vinstra, kan fortelle om økt etterspørsel og salg av munnbind.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Men det er også andre prisjagende faktorer enn statlige anbefalinger og påbud som spiller inn. Apotekene informere om at prisene på munnbind har vært høye de siste månedene, som følge av høye innkjøpspriser fra leverandørene. Endrede valutakurser, vareknapphet, økte frakt- og produksjonskostnader samt global etterspørsel, har ifølge tilbyderne vært årsaken til at prisene på munnbind har økt siden pandemien startet.