Mer press på fjerning av bommer på sideveger gjennom fronskommunene

Bompengeinnkreving ble fjernet på sideveger i Hamar og Ringsaker, det fikk ordfører Muriteigen til å reagere.

Bomfjernere: Lars Rem, Mona Lien og Tor Andre Johnsen, alle Frp, samt Sør-Frons Sp-ordfører Ole Muriteigen, vil øke presset på å få fjernet bommer langs sidevegene i Fron.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Sør-Frons ordfører Ole Muriteigen har gjentatte ganger vært framme i media med krav om at bommene på sidevegene gjennom Fron, må fjernes. Nå trår han til igjen.