Innkaller til ekstra formannskapsmøte om Covid-19-situasjonen

Smittesituasjonen i Nord-Fron gjør sitt til av kommunen innkaller til ekstra formannskapsmøte

Covid-19 situasjonen i Nord-Fron tas opp i ekstra formannskapsmøte. 

New Articles

I samråd mellom ordfører og kommunedirektør, blir medlemmene i formannskapet innkalt til ekstra digitalt møte mandag 16. november mellom klokka 15 og 16.

Det vil i dette møtet bli en gjennomgang av status på smitte og tiltak i kommunen omkring Covid 19. Kommunedirektøren ber om forståelse for at det ikke kan gås detaljert inni hendelsen de siste dagene, og informerer formannskapet videre i innkallingen om at kommunens C-19 gruppe har arbeidet med ulike sider av saken gjennom helga, i tillegg til at det er høyt tempo innen testing og smittesporing.