100 tusen kubikk masse må flyttes for å gi plass til mulig fiskeoppdrett på Frya

Frya Næringspark har undertegnet opsjonsavtale på tomt til fiskeoppdrett.

Ole Muriteigen og Frode Martinsen ved deler av den enorme mengden med masse som må flyttes for å klargjøre tomt til eventuelt fiskeoppdrettingsanlegg på Frya.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Det er snakk om en tomt på 70 mål i Frya Næringspark. Men denne tomten okkuperes i dag av 100 tusen kubikk med masse fra E6-utbyggingen. Masse som Frya Næringspark kjøpte for 70 tusen kroner i fra Statens vegvesen.