Sparebankstiftelsen DNB oppfordrer flere lag- og organisasjoner i midtdalskommunene til å søke om midler

Sparebankstiftelsen DNB har støttet 55 prosjekter i de tre midtdalskommunene med til sammen 15, 6 millioner de ti siste åra.

Ringebu Prestegard har nytt godt av støtte fra stiftelser som Sparebankstiftelsen DNB og andre.  Foto: Guro Vollen

New Articles

De siste ti årene har speidere, idrettsforeninger, løypelag og andre organisasjoner og foreninger i kommunene i Midt-Gudbrandsdal fått til sammen 15,6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. I disse koronatider, oppfordrer de flere lag- og organisasjoner å søke om midler.