Politisk flertall vil gå for fradeling av småbruket Haugrud i Sødorp

Allerede før klagebehandlingen i Nord-Fron kommune, signaliseres det fra politisk hold at et flertall vil tillate fradeling av småbruket Haugrud fra hovedbølet Lillegård i Sødorp.

Lokalpolitikerne Eva Kappelslåen og Terje Sørlie, som sitter i Nord-Fron kommunes utvalg for miljø, landbruk- og areal, har vært i møte med Svein Lillegård (i midten) på småbruket Haugrud i Sødorp. Lillegård har klaget på avslag om fradeling.  Foto: Tor Larsen

New Articles

- Vi har hele vegen vært innstilt at det ville komme en klage på vedtaket som ville få frem nye avklarende momenter i saken, sier Terje Sørlie og Eva Kappelslåen - medlemmer i kommunens utvalg for miljø, landbruk og areal (MLA) for AP.