Samlinger i eget hjem, hytte eller i egen hage faller utenfor forskriften, påpeker Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren presiserer forskjell på offentlige og private sammenkomster utendørs

Hva gjelder om man vil ha et privat arrangement med familie eller venner utendørs på hytta?  Foto: Tor Larsen

New Articles

Statsforvalteren i Innlandet har sendt en pressmelding der de svarer på spørsmål om private sammenkomster og sammenkomster på offentlig sted.


Så mye vil det koste deg å bryte smittevernreglene i påsken

Innlandet politidistrikt ønsker å bidra til at påskefeiringen blir gjennomført på en trygg måte i Innlandet. Dette betyr strenge føringer for Covid19-lovbrudd.Spørsmål: Det er uklart formulert i covid-19-forskriften hvor man kan samles utendørs og være inntil 20 personer. Det er sagt at man ikke bør ha besøk av mer enn to verken innendørs eller i egen hage, men hva gjelder om man vil ha et privat arrangement med familie eller venner utendørs?

Svar: Det må skilles mellom sammenkomster i private hjem, hager, hytter og private sammenkomster som gjennomføres på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Reglene om arrangement i covid19-forskriften kap. 5 regulerer kun sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs areal som leies eller lånes ut. Private sammenkomster på slike steder vil være et arrangement i henhold til § 13 første ledd bokstav f. Med private sammenkomster menes "sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier" og "fester".

Et arrangement må altså avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.


Munnbindpåbud i Nord-Fron fra og med torsdag - slik er reglene:

Nord-Fron kommune vedtok onsdag å innføre munnbindpåbud, med virkning fra torsdag 25. mars.


Eget hjem, hytte eller i egen hage

Samlinger i eget hjem, hytte eller i egen hage faller utenfor forskriften, da gjelder de nasjonale anbefalingene som nå er:

  • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene.
  • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
  • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.