Vil avdekke avvik, men godkjenner feilplassert hytte på Sødorpfjellet

Statsforvalteren i Innlandet går ikke imot at ei feilplassert hytte får stå.

Fra hytteområdet ved Afstjønna på Sødorpfjellet.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Hytta ble bygd ved Veslafstjønna på Sødorpfjellet i Nord-Fron kommune. Under byggeprosessen endte hytta opp noen meter utenfor tomtegrensa, og det kunne i verste fall medført riving av hytta.