77 millioner kroner til næringslivet i Innlandet – 10 millioner til breiband

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk i fylkestinget gjennomslag for sitt budsjettforslag som totalt kan gi direkte eller indirekte 77 mill. kroner til næringslivet.

Nye midler kommer fra fylkestinget til breibandutbygging. Bildet er fra legging av breiband i Nedregate på Vinstra.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Midlene kommer gjennom fylkestinget som nå har vedtatt justeringer i budsjettet for 2021.