Nord-Fron innfører gult nivå ut dette skoleåret

Dette gjelder grunnskolen og barnehagene i kommunen.

Grunnskoler og barnehager i Nord-Fron blir på gult nivå ut skoleåret. 

New Articles

Årsaken er flere smittetilfeller knytt til grunnskolene i kommunen.


Jubelrop blant elevene som ikke må opp til muntlig eksamen: - En viktig avgjørelse!

- Det var full jubel, det skal jeg ikke ljuge om, sier en letta elevrådsleder.


Det lokale smittebildet

Regjeringen bestemte at kommuner med liten smitte selv kan bestemme å gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen. Flere kommuner gikk over til grønt nivå på grunnskolene den uka, men i Nord-Fron er det bestemt at grunnskolene og barnehagene forblir på gult nivå ut skoleåret, altså til lørdag 19.juni. Ny vurdering vil bli gjort med virkning fra og med søndag 20.juni. Dersom det lokale smittebildet er under kontroll vil grunnskolene i Nord-Fron starte opp på grønt nivå ved skolestart, informerer kommunen på sin hjemmeside.


Regjeringen bekymra for indisk virusvariant - Kan bli den dominerende i Norge

Den indiske virusvarianten og andre mutasjoner av koronaviruset i Norge bekymrer regjeringen.


Mest hensiktsmessig

Årsaken er at man de siste ukene har hatt flere smittetilfeller i tilknytning til grunnskoletrinnene i kommunen. Kommunen ønsker derfor ikke å gå over til grønt nivå.

- Å beholde gult nivå ut skoleåret betyr i praksis ingen endring for eleven eller foresatte", sier sektorsjef Knut Håvard Meldal. Han understreker at det vil være mer belastende å gå over til grønt nivå, for så å måtte gå tilbake til gult igjen ved eventuelt smittenivå.

- På landsbasis ser vi at flere kommuner som gikk over til grønt tidlig i uken allerede er tilbake på gult nivå. Med bare noen få uker igjen av skoleåret, og nylige tilfeller knyttet til skolene våre, ser vi i Nord-Fron det som mest hensiktsmessig å være på gult nivå ut skoleåret, sier Meldal.