Fortsatt nedgang i ledigheten i midtdalen – 123 færre ledige i juni i år enn i fjor

Ved utgangen av juni var 8 336 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 3 170 ledige stillinger. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 631 stillinger. Deretter fulgte reiseliv og transport med 338 nye stillinger. 

New Articles

Ved utgangen av juni var 8 336 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.