foto
Det bør gjøres en felles innsats for å forskjønne Lomoen, mener Terje Solberg (f.v.), Sverre Myren, Bård Ringstad og Arne Haugseth. Foto: Tone Sidsel Sanden