Hans (28) tek steget ut av komfortsona - konkurrerar om finaleplass og 100.000 kroner