Derfor kommer de for å arbeide i fjellheimen: - Får ny energi og nye perspektiver på egen praksis

foto