Med malingssprut og enkle kontraster skaper Camilla egne blikkfang