Vilkår

kundesenter

Generelle vilkår

1. Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på avisens nettside.

2. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om ditt løpende abonnement strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på din faktura.

3. Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.

4. Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved AvtaleGiro/eFaktura/kortbetaling.

5. Abonnementet betales forskuddsvis i samsvar med betalingsperioden som er valgt.

6. Hvis du ikke har betalt abonnementet innen rimelig tid etter forfall, blir avisleveringen og digital tilgang stoppet, og vi sender regning for den tid avisen er blitt levert/digital tilgang gitt.

7. Abonnementet er aktivt og løper inntil det blir sagt opp. Ved oppsigelse går abonnementet ut den perioden det er betalt for, uten å bli fornyet.

8. Alle abonnement inkluderer enkelte digitale element.

9. Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning.

Kopiering: Kopiering eller utskrift til eget personlig bruk er tillatt. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises ellers til opphavsrettsloven.


Spesielle vilkår for papirabonnementer

1. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse uten ekstrakostnader*.

2. Du har muligheten til å midlertidig omadressere til en annen adresse, eksempelvis i forbindelse med ferie**.

3. Midlertidige stopp i leveringen av papiravis blir ikke godskrevet, da selve abonnementet er aktivt med tilgang til de digitale tjenestene.

4. Dersom avisleveringen skulle utebli, vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp du har betalt for den periode avisleveringen har uteblitt.

5. Ekstraordinære papirutgivelser, eksempelvis påskeaften, selges kun i løssalg og er ikke en del av abonnementet. Eavis-utgaven vil fortsatt være inkludert så fremt denne er produsert.


* Om ny fast adresse er utenfor ordinære distribusjonsruter for avisen, kan det påløpe et transporttillegg per leverte avis.

*  Midlertidig omadressering av papiravis vil kunne medføre ekstrakostnader, avhengig av hvor lenge omadresseringen gjelder og hvor avisen ønskes sendt. Det er også mulig å fryse avisen for omadresseringsperioden og bare benytte seg av den digitale tilgangen, noe som ikke medfører ekstrakostnader på abonnementet.


Spesielle vilkår for digital tilgang

1. Alle priser er inkl. mva. for de digitale delene av abonnementet.

2. Abonnementet gir én personlig digital tilgang til plussartikler i nettavisen, til dagen eAvis, til eAvis-arkivet og til enkelte andre digitale tjenester.

3. Inkludert i abonnementet er det et familieabonnement. Dette gir abonnenten mulighet til å dele ytterligere tilganger til andre familiemedlemmer i egen husstand til de digitale tjenestene. Merk: At dette gjelder egen husstand. Vi forbeholder oss retten til å endre antall tilganger tilknyttet hvert enkelt produkt.

4. Dersom abonnenten ikke er en privatperson, men en bedrift, kan denne gi tilgang til ytterligere medarbeidere, på samme måte som for familiemedlemmer. Denne bedriftsrelaterte tilgangen kan da brukes på bedriften sine adresser eller på jobbreiser o.l.

5. Verken abonnenten eller de registrerte familiemedlemmene /medarbeiderne kan spre tilgangen ytterligere.

6. Dersom tilgangen blir misbrukt eller spredd utover det som er tillatt, kan avisen stenge tilgangen med umiddelbar virkning. Det gis ingen refusjon. Alvorlig misbruk kan bli meldt.

7. Den digitale tilgangen blir levert så lenge abonnementet er aktivt, også under evt. stopp i leveringer av papiravis.

8. Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen SPiD-konto i avtalt abonnementsperiode.

9. Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.

*Antallet tilgjengelige familiedelinger finner du på avisen sin «Min side».


Spesielle vilkår for UNG

1. Gjelder t.o.m. det året du fyller 33år*.

2. Abonnement tilbys kun digitalt og inkluderer eAvis og alle artikler på avisen sin hjemmeside.

3. Abonnement forutsetter at vi kan kommunisere med deg per e-post og telefon, slik at vi blant annet kan gi deg påminnelse før abonnementet blir endret pga. nådd aldersgrense**. 

*Avisen forbeholder seg retten til å kunne endre øvre aldersgrense.

** Abonnementet blir automatisk flyttet til ordinært digitalt abonnement når abonnenten passerer aldersgrensen til produktet.


Spesielle vilkår ved kjøp på nett

1. Det er 18-års aldersgrense for kjøp av produkter fra nettbutikken til avisen.

2. Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen sin kundeservice ved spørsmål om heving av kjøp.

3. Dersom du ønsker å reklamere på produktet du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med kundesenteret vårt.

4. Ved kjøp via nettsidene aksepteres bare Visa og MasterCard som gyldige betalingsmiddel.

5. Etter gjennomført kjøp vil du få en kvittering på e-post. Kvitteringen vil også være tilgjengelig på din SPiD-konto.

6. Alle abonnement blir betalt på forskudd i samsvar med den terminen som er valgt. Tilgang til digitale tjenester blir normalt aktivert ved kjøp. Ved manglende betaling vil abonnementet bli stoppet og restnoten blir beregnet til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Du vil få faktura for ditt abonnement fra det enkelte mediehus.


Vi bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at vi løpende kan forbedre våre produkter. Når det gjelder informasjon som du har oppgitt på din brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har vi felles behandlingsansvar med Schibsted Payment AS som leverandør av SPiD-tjenesten. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgivning. Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

kundesenter