Nei til Gyntesti over dyrkamark på Vinstra

Lokalavisa Dølen skriver at Nord-Fron kommune planlegger å bygge en tursti fra Sundbrua på vestsida av Laugen på Vinstra til Eidesanda.

Dølen hadde sak 29.oktober på at Gyntestien begynner å ta form.   Foto: Tor Larsen

Meninger

Stien vil da gå over gardene Sundet/Prestgarden og Nedre Sundstugu, og helt fram til lysløypa til Tormod skilag.


Gynte-stien tar form ved Laugen

Den planlagte Gynte-stien på Vinstra er i ferd med å bli formet som en tursti.

 

Mye av stien vil da sikkert gå oppe på landbakken og dermed ta fulldyrka mark. Stien vil lett bli minst 4 meter bred. På de to gardene vil det derfor gå med 4-5 dekar med god sjøldrenert jord.

I dag har de som vil gå fra Sundbrua til Eidesanda flere valg: Opp stien til kirka, videre opp Tambur-gjelen og inn på gangvegen langs Baksidevegen mot Kvam. Videre kan en velge å gå lysløypa nordover eller gå ned til den nye fotballbanen og derfra ned til Eidesanda. Dette blir en tur på ca 2 kilometer, altså 300-400 meter lengre enn en ny sti langs Laugkanten!

Hvor mye stien vil koste har jeg ikke funnet ut.

Etter min mening er det å beslaglegge flere mål god fulldyrka mark for å spare en gangavstand på 300-400 meter helt meningsløst. Det kan på nytt komme tider da det er kjekt å kunne produsere mest mulig mat i Norge. For de som bruker jorda på de to gardene vil en tursti være et stort hinder for beitebruken.

Det finnes ikke bekker i området, slik at dyrene er helt avhengige av å kunne gå ned til elva for å drikke. En kan derfor ikke sette opp gjerde mellom stien og jordene.

På Prestgarden beiter det både sau og ammekyr. For å få bedekket kyrne vil en ofte slippe med store okser sammen med ammekyrne. Som regel er slike okser godlynt, men ikke alltid. Særlig ikke mot fremmede og bikkjer.

Hvordan vil Nord-Fron kommune unngå konflikt mellom en som går med ei bikkje og beitedyr?

Det er ikke for sent å snu. Kutt ut dette forslaget så fort som mulig!


Bjørn Lilleeng

Vinstra