Det handler om å ha folkets tillit

Vi trenger et lokalsamfunn som er bygd på redelighet og tillit til offentlige organ.

- Det er vår plikt å informere om forhold som er kritikkverdige. Offentlige ansatte må tåle offentlig søkelys, skriver redaktør og daglig leder i Dølen, Tone Sidsel Sanden. 

For når toppene ikke bryr seg, hvem andre trenger å bry seg?

Meninger

Å ha tillit fra folket er viktig for offentlige organ. Innbyggerne skal oppleve at de blir behandla rettferdig, at saker som omhandler lokalsamfunnet behandles med ærlighet, åpenhet og redelighet, der regler er gjeldende. Offentlige avgjørelser får konsekvenser for innbyggerne, da er det viktigste likebehandling.

Det er vår plikt å informere om forhold som er kritikkverdige. Offentlige ansatte må tåle offentlig søkelys.