Gjerde og beiterett: - Nå ønsker administrasjon og politikere å høre hva andre synes om dette

Nord-Fron kommune har lagt ut forslag til nye reguleringsbestemmelser, der en del av høringen går på størrelse av inngjerding rundt hytter.
Meninger

Det er her viktig å merke seg at dette er et forslag som er ute på høring – det er ikke en vedtatt bestemmelse i dag.

For inngjerding rundt hytter har vi fått flere innspill til at størrelse bør endres. Flere hytteeiere ønsker beitende dyr, men ikke helt inn på hytteveggen eller inn til parkert bil. Nå ønsker administrasjon og politikere å høre hva andre synes om dette.


Nye gjerderegler i Nord-Fron kommune - dobler arealet

Et forslag om nye gjerderegler for hytteområder i Nord-Fron, er sendt ut på høring.

 

Det er riktig at større inngjerding tar beiteareal på lik linje med at selve bygget. Utfordringen vi møter blant hytteeiere ligger i at en grunneier selger tomter, men beiteretten ligger der fortsatt. Tilsvarende utfordring får da de med beiterett uten tomteinntekter. Mange grunneiere ønsker å legge ut deler av sin eiendom til hyttetomter, for på den måte å skaffe inntekter til landbrukseiendommen. Hytteområder er blitt en inntektstkilde for lokalt næringsliv inklusive landbruket.

Her trengs det mange servicefunksjoner som brøyting, vedsalg og annet vedlikehold. Dessuten legges det igjen mye i lokale butikker som igjen skaper økt livsgrunnlag og økt tilbud til glede for oss som bor her fast.


- Administrasjonen i kommunen vil gjerde inn store delar av framtidsspisskammerset vårt

I 2017 vart Nord-Fron Kommune kåra som årets beitebrukskommune.

 

En kommune består av mange interesser som skal balanseres. Et forslag for en sak betyr ikke et konsekvent nei til en annen sak. Landbruk og beitenæring er viktig, og det er også fritidsboliger. Begge er med på å danne et næringsgrunnlag for å bo på landsbygda. Høringen skal synliggjøre hvilken mening andre har om dette.

Takk til Saglien med leserinnlegg i GD og Dølen. Det er et viktig innspill som tas med i videre behandling i administrasjonen og helt sikkert også politisk.