- Flere voksne bruker sosiale medier for å latterliggjøre dette engasjementet. Jeg blir så skuffet

Hurra for klimakamp fra barn og unge.

Varaordførerkandidat, Anne Marie Olstad, Nord-Fron Arbeiderparti, mener at ungdommen går foran: - I stedet for å gjre narr, skal vi heie,sier hun.  Foto: Tor Larsen/Arkiv

Meninger

Ungdom over hele verden engasjerer seg og demonstrerer for bedre klima og miljø.
 Over hele landet går ungdom i tog for en bedre framtid for kloden vår.

Så ser vi at flere voksne bruker sosiale medier for å latterliggjøre dette engasjementet.
Jeg blir så skuffet, om du ikke er enig må en vel ikke være nedlatende overfor andres mening.
Hvordan skal vi få barn og unge engasjert i ulike saker når mange voksne har denne holdningen?

Vi snakker hele tiden om at barna sitter for mye inne – på internett. De er ikke samfunnsengasjert – de har det for godt. For mange blir kjørt til og fra på skolen og fritidsaktiviteter. Men det er vi voksne som gjerne legger til rette for dette.
Og når barn og unge nå engasjerer seg og kommer ut på gata, så blir de kritisert for det og.

FNs klimapanel la i 2018 frem en ny klimarapport om konsekvensene av menneskeskapte klimagassutslipp. Rapporten slår fast at verdenssamfunnet ikke har kommet langt nok, artsmangfoldet vil dø ut, mennesker vil bli drevet på flukt og økende ekstremvær vil endre måten vi lever på hvis vi ikke begrenser den globale oppvarmingen.
Dette er noe vi har hørt over lang tid og ser konsekvenser av.
For å bruke Gro Harlem Brundtland sine ord fra 1990-tallet – vi skal tenke globalt og handle lokalt.
Derfor er engasjementet fra ungdommen så utrolig flott!

Mange ungdommer bryr seg om kloden vår. De ber politikere ta klima og miljø på alvor. De organiserer seg og vil gå i klimatog. Det skjer i Oslo, Bergen, Lillehammer og på Vinstra. SÅ BRA!!!
Jeg vil gi en stor honnør til ungdommene som tør.

Vi folkevalgte har ansvar for å lytte å ta grep. Det er nettopp det ungdommen vil oppnå med sitt engasjement. Samtidig kan vi alle bidra litt for et bedre miljø generelt ved f.eks.: Sortere avfall. Gjenbruk i steder for å kjøpe nytt når det er et godt alternativ. Ta med egen pose til butikken når vi handler. Gå til og fra skole og jobb, i stedet for å ty til bilen. Kjøre kollektiv når det er mulig.

Ungdommen går foran – igjen. I stedet for å gjøre narr, skal vi heie. Tusen takk for at dere tar kampen.