Så var det trafikkstasjonene ...

I Regjeringas serie Slik bygger vi ned Norge er turen nå kommet til trafikkstasjonene.
Meninger

74  trafikkstasjoner skal reduseres til 52, noe som naturligvis fører til lengre reiseveg for ungdom som skal kjøre opp, med påfølgende fravær fra skole og arbeid. Trafikkskolene kaller det rasering, et ikke ukjent begrep for folk i distrikts-Norge.

Fødestuer kan være et anna stikkord i denne sammenheng. I blant anna OA prøver regionvegsjef og prosjektleder for «Framtidens statens Vegvesen», Kjell Inge Davik, å overbevise oss om at dette er uproblematisk, ja til og med et framskritt! Det skal også gi bedre trafikksikkerhet, får vi vite.

Det fortelles videre at dette tankespinnet bygger på en konsulentrapport, bestilt av regjeringa. Ja, tenkte vi det ikke! Det prosjektlederen som lojal embedsmann naturligvis ikke nevner, er at dette er nok et kort i regjeringas kabal som går ut på å gjøre det så vanskelig som mulig å leve og bo i distrikts-Norge.

Hvis denne fjerninga av trafikkstasjoner er en slik velsignelse, Davik, hvorfor legger dere da ikke ned enda flere?

Erasmus Montanus prøvde å bevise at Mor Nille var en stein. Hva er det neste du skal prøve å få oss til å tru på, prosjektleder? At vi er eldre enn foreldra våre?