Når livet settes på den hardeste prøve

Mandag starter rettssaken etter drapet som rysta et helt lokalsamfunn.

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Dølen, Tone Sidsel Sanden. 

Vi skal også prøve og behandle den saklig, samtidig skånsomt og med alle relasjonene i vårt dekningsområde i bakhodet.

Meninger

Ei 16 år gammel jente drept av en jevnaldrende gutt, begge fra samme lille by. Mange har blitt ramma av tragedien: Familie og venner, nære bekjente, her i byen vår, i dalen vår, der alle kjenner alle.

Vi er kjent med mangfoldet av følelser dette har satt i sving hos menneskene som bor her: Sorgen, fortvilelsen og hjelpeløsheten. Alle er berørt av det som har skjedd. Spørsmålene er også mange, de fleste av dem er fortsatt ubesvarte.

Lokalavisa er tett på dette, hver eneste dag.

Det har vært krevende måneder sida tragedien i oktober. For de nærmeste aller mest. I dagene som kommer, med en tøff rettssak i vente, vil det være ekstra vanskelig og til enorm påkjenning for familiene.

Saken vil gjennomgås grundig og i detalj, flere skal i vitneboksen, også ungdom. Ikke alle detaljer skal ut, det vil være deler av saken pressen ikke skal, kan og bør formidle. Etiske vurderinger blir gjort hele vegen. Hensyn til pårørende skal tas, spesielt med tanke på at det er barn og unge involvert.

Tingretten har beslutta at pressen skal få være tilstede i retten.

Dølen vil følge rettssaken. Vi skal, som alle andre, dekke saken grundig. Vi vil gjøre jobben vår, som pressen skal i slike tunge og krevende saker. Det har skjedd et drap i vårt nabolag – oppdraget vil være å formidle informasjon som er viktig for leserne. Vi skal også prøve og behandle den saklig, samtidig skånsomt og med alle de nære relasjonene i vårt dekningsområde i bakhodet. Men det er viktig at sannheten og fakta kommer fram, slik at vi kan forstå dommen som vil falle etter to uker med behandling i retten. Derfor er det også riktig og nødvendig at pressen får være tilstede.

Som lokalavis skal vi leve side om side med de som berøres. Det er en styrke, og det er en utfordring.

Denne rettssaken er en stor test for lokalsamfunnet. Mange vet mye om det som skjedde. Mer vil komme fram, fakta blir lagt på bordet.

Ta vare på hverandre i disse dagene.

Prat med hverandre, ikke om hverandre. Det er generelt en god leveregel. Vei også ordene, spekuler minst mulig. Så skal vi formidle fakta, det vi mener trenger å se dagens lys.

Testen kan vise at lokalsamfunnet er sterkt, med samhold og gode relasjoner. Forvent så ikke de store overskriftene i Dølen, men en nøktern og tydelig formidling av denne tragedien, som setter så mange liv på den hardeste prøve.