Demensomsorg i Nord-Fron

Hvor har bekymringsmeldingene blitt av?

Store innsparinger: Nord-Fron kommune må foreta innsparinger på 16 millioner de neste fire årene.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Helsepersonell og tillitsvalgte  i eldretjenestene i Nord-Fron har gått ut i media og satt lys på forhold innen området som ikke fungerer slik de ser at det burde,

Det er trist hvis vi ikke tar oss av de eldre så godt som mulig og det er skremmende når  de som gjør jobben sier at forholdene er slik at det tærer på motivasjonen.

Det framkommer at  personalet  har  sendt bekymringsmeldinger uten at forholdene har kommet politikerne for øre. Til slutt har det  dermed endt med at  helsepersonell og  tillitsvalgte har måttet gå ut i media for å  få fram budskapet sitt. Heldigvis  for saken har det medført at  politikerne har  støttet opp om  at forholdene er kritikkverdige slik at det er håp om endring.

Men som  tillitsvalgte spør om: Hvorfor har ikke  bekymringsmeldinger sendt  tjenesteveg kommet fram og ført til tiltak? Dette undrer  jeg og sikkert mange andre seg  over. Jeg ser for meg iallfall  tre  ledd   der det kan ha skjedd og hvor man må ha kontroll på bekymringsmeldinger:


1 Fra kvalifisert  helsepersonell til   ledere

2 Fra ledere til administrasjon

3 Fra administrasjon  til politikere hvis det betinger  tiltak som krever politiske vedtak

Vi må lytte til kompetente fagfolk. Helsepersonell innehar mye nyttig kompetanse som administrasjon og politikere må lytte til og benytte seg av,

Hvordan er det å jobbe i Nord-Fron kommune når både ansatte og tillitsvalgte må bruke media for å nå fram med budskapet sitt.

Jeg er opptatt av helsepolitikk og dette blir en viktig sak for Nord-Fron Høyre  å jobbe med framover