Arnhild Baukhol og Oddrun Søreng (Tverrpolitisk liste): - Vi vil fremme saken på nytt for å få den skikkeleg belyst

Behandling av kommunale saker i Ringebu.

Arnhild Baukhol er 2. kandidat for Tverrpolitisk liste i Ringebu. Sammen med Oddrun Søreng, 4. kanididat, har hun skrevet dette innlegget.  Foto: Tone Sidsel Sanden/Arkiv

Meninger

Det at Arbeiderpartiet i Ringebu har hatt flertall i inneværende periode er behagelig for døm, men kan være uheldig for andre.

Sak 82/17 i kommunestyret (:Web-overføring):Makerspace i Ringebu. Før saken dukket opp i kommunestyret, hadde Historielaget henvendt seg til ordfører som så tok saken inn til sitt parti-Arbeiderpartiet.

Det gamle bankbygget hvor biblioteket hadde flyttet ut fra i september 2017 var ledig. Historielaget ønsket sterkt å kunne få bruke det fraflytta bygget, men noen hadde fått fixe ideer etter «studiebesøk» i Lund,Malmø,København og Roskilde (!!) om at bygget kunne brukes til kreativt og spenstig arbeid/hobby som igjen kunne gi innbyggerne eksperimentelle muligheter, samt være forebyggende og en inkluderende,sosial møteplass.

Tanken på dette var bra, og p.t er det noen aktive brukere.

Hvordan i alle dager kunne Arbeiderpartiet på sitt kammers vurdere behovet som Historielaget hadde både når det gjaldt skoleutstilling, behovet for lagring,nærhet til arkiv og innovasjonssenteret?

Blande inn bruken av Prestgarden hvor historielaget hadde hatt en tema-utstilling- for deretter å sende skriftleg «avslag» med hilsen AP. Saken var avgjort før den kom i kommunestyret !!

Historielaget, som kanskje et av de viktigste lag i Ringebu kommune,fortjener en konstruktiv holdning og tilretteleggelse for sin aktivitet.

Var aldri AP inne på at bygget fks kunne selges til historielaget og la de få innrede og innrette seg som de ønsker ? Ingen risiko ved det ! Dårlig utredning og grunnlag for god behandling. Evaluering av Makerspace skal - iflg vedtak - skje etter 31.12.2019.

Vi mener selvfølgelig at Makerspace, som det gode tiltaket, skal leve videre i anna,egnet bygg. Med respekt for alt frivillig arbeid som er lagt ned i historielaget bør de få leie eller helst kjøpe bygget for å samle sine interesser og ha den nærhet til arkiv/innovasjonssenter slik de ønsker.

Vi vil fremme saken på nytt for å få den skikkeleg belyst og behandlet på en anstendig måte.