- Vår viktigste ressurs er barna

Vi vil passe på at lærerne ikke skal bli brukt til ting som ikke har med læringen å gjøre, skriver Anne Kristin Nærby i Høyre i Nord-Fron.
Meninger

Uansett hvilke saker man engasjerer seg i innen politikken, kommer man ikke unna at den aller viktigste ressursen vi har, er barna. Ingenting kan utkonkurrere arbeidet med å legge best mulig til rette for dem.

Alle har naturligvis sine tanker om hva som er bra for barna, men dette området skiller seg neppe fra andre, politikere kan heller ikke være eksperter på alle områder, så vi må støtte oss på folk som har greie på de forskjellige temaene . Så i Høyre har vi som mål å legge til rette for at de som har kunnskap og ansvar for barna kan gjøre det på best mulig måte.

Lærerne har god kompetanse på barn. Først og fremst har de kompetanse på å gi barna lærdom: Teori, praktiske kunnskaper og holdninger. Høyre vil passe på at lærerne har noen til å hjelpe seg når barn får det for vanskelig og vi vil passe på at lærerne ikke skal bli brukt til ting som ikke har med læringen å gjøre. Matpakkedebatten er jo enda et eksempel på tema som kan ta fokuset bort fra lærerne og skolens fokus på læring.

Helsesykepleierne (nytt navn på helsesøstrene) har god kompetanse på barn. De har mye å lære foreldre og lærere, og de kan være støttespillere for barna hvis de får det vanskelig for eksempel på skolen. Vi i Høyre kan ikke mer om barn enn de fleste så det vi ønsker å bidra med er å høre på Helsesykepeierne og legge til rette så de får gjort jobben sin.

Foreldrene er naturligvis de som kjenner barna sine best. Vi i Høyre vil ha fokus på å sørge for at de skal ha lett tilgjengelig støtte hvis de trenger det pga. barnas eller egen helse, økonomiske grunner eller andre grunner. Ser man for eksempel på skolen at barna mangler noe hjemmefra enten av ting eller oppfølging bør man ha ordninger som gjør at man får hjulpet disse familiene.

Matpakken kan igjen være et eksempel. Noen barn har ikke med det og da bør man finne ut hvorfor i det enkelte tilfelle og ikke belemre skolen og samfunnsøkonomien med å innføre skolemat for alle.

Alt dette er oppgaver som politikere har hatt i alle år og vi i Høyre ser at dette er viktige oppgaver som vi vil fortsette å ha fokus på i Nord-Fron.