Heltidskultur i Ringebu kommune

I dag jobber kun 1 av 3 ansatte i helse- og omsorgsektoren i norske kommuner heltid, dette ifølge tall fra KS.

Rådhuset i Ringebu  Foto: Silje Josten Lien

Meninger

En undersøkelse utført av Retriever på oppdrag fra Fagforbundet i perioden mars til juni 2019, viser at bare 15 prosent av utlyste helsefagarbeiderstillinger var heltid, 78 prosent var deltid, mens 7 prosent var uspesifisert. Ville en mann som er industriarbeider søke en redusert stilling på eks 30 %? Neppe. 

Disse tallene viser at Norge har en deltidskrise spesielt innenfor kvinnedominerte yrker. Dessverre er det en deltidskrise som ingen ønsker å anerkjenne eller gjøre noe med. Det er spesielt når vi veit at flere hele stillinger gir mer trygghet for ansatte, bedrer likestillingen, gjør rekruttering enklere og bedrer kvaliteten på omsorgs- og velferdstjenestene. Derfor er det spesielt viktig at vi i Arbeiderpartiet handler omgående.
 

Nasjonalt har Arbeiderpartiet derfor fremmet en rekke forslag i Stortinget. Vi ønsker å styrke

retten til heltid i arbeidsmiljøloven, slik at det er arbeidsgiver som må bevise sitt behov for

deltidsstilling. Ikke som i dag hvor den enkelte ansatte må bevise sin rett til utvida stilling.

AP sentralt  har fremma forslag om flere heltidsprosjekter i kommunene, slik det er gjennomført med gode resultater flere steder. Og AP sentralt foreslår ikke minst- 3,5 milliarder mer til kommunene, slik at vi kan få rom for å satse på høyere bemanning i helse- og omsorgssektoren. Alt dette blir imidlertid stemt ned av regjeringen. Derfor må vi som er Arbeiderpartiets ordførere og arbeidstakerorganisasjonene i stedet gjøre jobben selv ute i kommunene.

Jeg har skrevet et ordførerløfte med fagforbundet at dersom jeg blir gjenvalgt som ordfører i Ringebu så vil jeg jobbe for å få etablert en heltidskultur i kommunen. Bare unntaksvis, og etter avtale med de tillitsvalgte, skal deltidsstillinger kunne lyses ut. Jeg vil sørge for et trepartssamarbeid og medbestemmelse etter lov og avtaleverk skal fungere fult ut på alle nivå i kommunen og at kommunen skal ha egne lærlingeplasser iht KS måltall minst 2 lærlinger pr 1000 innbyggere.