Jan Tore Kamp (Ap): - Frivillighet gir sterkere fellesskap

«Vi bygger sterkere fellesskap» er en rød tråd i programmet til Nord-Fron arbeiderparti.

Kommunehuset i Nord-Fron.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Meninger

For å klare dette er det nødvendig å stimulere og styrke det frivillige arbeidet i kommunen vår. Frivillighet er en av pilarene i et inkluderende fellesskap, fordi det gir alle mulighet til å delta på sin måte og etter sine forutsetninger.

Å delta i frivillig arbeid skaper fellesskap, det gir nye nettverk og vennskap. Det gir oss følelsen av å eie noe sammen, og en stolthet over å skape noe som ikke alltid koster penger.

I Nord-Fron har vi lang og god tradisjon for frivillig innsats, - dugnadsånda er sterk og dugnad er noe vi er kjent for. Gode eksempler på dette er festivalene våre, store arrangementer som Peer Gynt-stemnet, Countryfestivalen, Rondaståk og Furusjøen Rundt. Hoppanlegget i Ruste og motorsportbanen på Pallane har blitt til ved en fantastisk frivillig innsats, og vi kan også nevne lysløyper, korpsmusikk, idrettsarbeid og store og små kulturtiltak rundt om i kommunen vår.

Noen viktige baser for den frivillige innsatsen er Frivilligsentralen og Kvamstunet. Nord-Fron arbeiderparti vil opprettholde det økonomiske grunnlaget for dette arbeidet. I løpet av høsten vil Nord-Fron AP, gjennom Kvam arbeiderlag, ha en dialog med ledelse og brukere på Kvamstunet, for å lytte til deres tanker og ønsker om nye aktiviteter. Tiltak som er aktuelle her vil Nord-Fron AP legge fram i budsjettarbeidet framover.

Det økonomiske grunnlaget for frivillige organisasjoner bør også styrkes på andre områder. I dag kan bedrifter fradragsføre moms på varer og tjenester de sjøl kjøper inn. Det kan ikke frivillige organisasjoner. Det gir ei ekstra utgift på 25 %. Denne kan organisasjoner søke om å få refundert gjennom den såkalte momskompensasjonsordninga, men den er underfinansiert, og dekker bare 75 %. Arbeiderpartiet går inn for å øke kompensasjonen fullt ut, noe som vil gi verdifulle merinntekter til frivillig arbeid. Nord-Fron AP støtter sjølsagt dette.

Nord-Fron AP vil også ha gratis utleie av kommunale bygg til lag og frivillige, innen barne- og ungdomsarbeid i nye 4 år.  

Vi sier i programmet vårt at frivillighet, idrett og kultur er limet i samfunnet, og det er et godt bilde. Dette limet vil vi i Nord-Fron arbeiderparti gjøre enda sterkere, og vi vil arbeide for at det skal omfatte alle, etter deres evner og forutsetninger.

Vi vil bruke frivillighet til å bekjempe økte forskjeller og utenforskap.